Този курс вече не може да бъде резервиран.

Посещение - семейство 2+2

Ден на отворените врати на ферма

  • Започна на 2.10.2021 г.
  • 180 български лева
  • Био ферма "Розино"

Предстоящи сесии

Данни за контакт

info@rozino.farm