top of page

Животни

В био ферма "Розино" се отглеждат над 60 бивола от порода Българска мурра и близо 70 крави от породата Джерсей, като и двете породи са специализирани за производство на уникални качествени млека. Животните се отглеждат свободно-пасищно. Те почти целогодишно имат достъп до нашите естествени ливади и пасища, богати на ароматни треви и горски билки, а когато е необходимо ги храним с добито от нас ливадно сено и люцерна. Използва се системата на ротационни пасища, която позволява максимално подобряване на всички терени, повишава биоразнообразието и защитава земята от ерозия и изтощение.

В нашата ферма, освен биволи и крави, отглеждаме малки телета, коне, кокошки, токачки, пуйки, пъдпъдъци, пауни, патици, гъски, зайци, котки и кучета. На територията на обекта наблюдаваме и различни видове диви животни: таралежи, костенурки, дива котка, кълвачи, бял и черен щъркел, скален орел и различни други видове птици. В реката, преминаваща през територията, има вече дива пъстърва и раци. Редовно от планината идват диви елени, сърни и вече втора година, може да се наблюдава и семейство на кафява мечка.

Елени лопатари

Елени лопатари

Крави Джерсей

Крави Джерсей

Елитно стадо, чистопородно и внесено от Дания, където са избирани една по една от биологични ферми

Биволи Българска Мурра

Биволи Българска Мурра

Коне Хафлингер

Коне Хафлингер

Кокошки

Кокошки

Гъски и патки

Гъски и патки

bottom of page