top of page
Този курс вече не може да бъде резервиран.

Посещение - дете 4 - 18 години

Ден на отворените врати

  • Приключил
  • 40 български лева
  • Био ферма "Розино"

Данни за контакт

+359879507455

info@rozino.farm

Rozino organic farm/ Био ферма "Розино", Тепе Деби, Rozino, Bulgaria


bottom of page